Kategorie:

Nemáme důvěru, že peníze z privatizace budou využity účelně

15. 9. 2011  |  Podle náznaků, které přicházejí z rady naší městské části, se připravuje další vlna privatizace obecních bytů. Zelení zastupitelé po zvážení všech pro a proti tuto privatizaci nepodpoří. Máme pro to důvody ekonomické i morální. Na privatizaci je možné se dívat různými způsoby. Buď jako populisté – na plakátech vyhlásíme, že více»