Architektura a urbanismus
Zahrádkové osady v Praze

Zahrádkové osady v Praze

Doba, kdy byly u nás zahrádkové osady označovány jako relikt socialismu, snad pominula. Je již známo, že zahrádkové osady jsou důležitou součástí mnoha západoevropských měst, která je považují za plnohodnotnou součást městské zeleně.  Situace v Praze je však v mnohém jiná. Je až zarážející, jak rychle se choroby města při návštěvách pražských zahrádkových osad vyjeví....
Stavební předpisy – kvalitní obsah, neobratné projednání a komunikace

Stavební předpisy – kvalitní obsah, neobratné projednání a komunikace

Nové stavební předpisy patří společně se strategickým a metropolitním plánem k hlavním koncepčním dokumentům, které připravuje současné vedení pražského magistrátu. Je to dobře – všechny tyto předpisy v jejich současné podobě metropoli neprospívají, ale škodí jí. Vadou na kráse je však extrémní spěch a následkem toho málo prostoru pro diskuzi o obsahu i formě předpisů....
Záchrana Libně musí začít obnovou veřejného prostoru

Záchrana Libně musí začít obnovou veřejného prostoru

Bydlím na Palmovce přes 30 let, chodil jsem do základní školy na tehdejší třídě Rudé armády (Zenklova) a dnes tu do školek a škol chodí moje děti. Není mi lhostejné, v jak bezpečném prostředí budou vyrůstat a co budou díky vlastní zkušenosti považovat za běžnou součást života. Proto jsem v minulosti podpořil postavení stanu, kde...
Participace o Palmovce se nezúčastnil nikdo z radních

Participace o Palmovce se nezúčastnil nikdo z radních

V minulém týdnu se konalo první se série participativních setkání občanů nad veřejným prostorem Palmovky. Necelá třicítka místních obyvatel se sešla v libeňské sokolovně. Společně se diskutovalo nad pozitivy a negativy Palmovky za vedení zkušeného facilitátora architekta Petra Klábště. Úvodní setkání projektu Palmovka jinak odstartovalo snahu místních lidí o koncepční řešení prostoru Palmovky a jejího nejbližšího okolí....
Šancí pro Prahu 8 jsou aktivní občané a politici s rozhledem

Šancí pro Prahu 8 jsou aktivní občané a politici s rozhledem

Měsíčník Osmička: „Jak Městská část Praha 8 pracuje s podporou cestovního ruchu?“ Většina turistů se Praze 8 vyhýbá. Obdivovat tu mohou jen Invalidovnu, zámeček, pomník atentátu na Heydricha a Kobyliskou střelnici, milovníci Hrabala pak plynojem, ulici Na Hrázi nebo zdevastovaný Palác Svět. Radnice však Hrabalovskou tradici nerozvíjí, zapomenutá zůstává historie židovského ghetta v Libni. Pražany z...