10. 12. 2016

1) KOMUNITNÍ OBLAST

Evropský týden mobility září 2016: zúčastnila se i MČ Praha 8

 • Organizace celodenní akce 19. 9. Na kole i pěšky, které se účastnilo 1000 dětí ze základních škol a veřejnosti na dopravním hřišti Glowackého. Máme na ní velmi dobrou odezvu některých učitelů.

Podpora fairtrade: MČ Praha 8 se stala první Fairtradovou městskou částí

 • Spolupořádání Národní fairtradové konference
 • Uspořádání akce 5. 10. Výstava na stromech

Zastupitelstvo mladých

 • Zastupitelstvo mladých se prezentovalo na soutěži 3. 10. Za udržitelný svět, kterou pořádala Charita ČR, Svaz měst a obcí a Zoologická zahrada Praha. Soutěž děti vyhrály a získaly zajímavé ceny. V současné době vyhodnocujeme anketu v rámci kampaně Pěstuj planetu, se kterou děti oslovily okolo 150 občanů. Výsledky budou uveřejněny na webu MČ Praha 8 a prezentovány na Komisi MA21.

2) OBLAST STRATEGIE

 • Uspořádali jsme velmi úspěšnou veřejnou debaty „Invalidovna – jak dál“ v Českém rozhlase 22. 11. Cílem debaty bylo představit veřejnosti využití budovy Invalidovny v minulosti, v současnosti a plány do budoucna z pohledu různých subjektů, státních i soukromých, organizací a iniciativ.
  Debaty se účastnili:

MgA. Petr Vilgus, Ph.D, zástupce starosty MČ Praha 8

Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a

územního plánu

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek ministra kultury ČR pro Sekci kulturní dědictví

Ing. Nisan Jazairi, Iniciativa pro Invalidovnu

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D., Centrum pro středoevropskou architekturu

 • Byl dotažen Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 a je připraven ke schválení v radě a zastupitelstvu MČ.
 • Bylo zadáno zpracování studie revitalizace území Za Poříčskou branou a blízkého okolí. Studie bude hotová v lednu 2017.
 • Bylo zadáno zpracování analýzy území v rámci projektu Palmovka 2030. Analýza bude hotová v lednu 2017.
 • MČ obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí „ Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ ve výši 477.338 Kč, prostředky budou čerpány na aktivity v období září 2016 až leden 2018
 • Zapojili jsme se do pilotního dvouletého projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě. V současné době RMČ Praha 8 schválila Memorandum. Realizátor je Fond dalšího vzdělávání MPSV.
 • Zapojili jsme se do dvouletého projektu Zvyšování kvality veřejné správy.

 

3) OBLAST EFEKTIVNÍHO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNÝMI FINANCEMI

Analýza efektivnosti sociálních a zdravotnických služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi MČ Praha 8, která byla provedena Eliškou Vejchodskou z pozice předsedkyně finančního výboru, přinesla alarmující zjištění o hospodaření těchto organizací:

 • Potenciál úspor na poskytování sociálních a zdravotnických služeb při zachování jejich úrovně je až 24 mil. Kč ročně. Při jiném využití peněz namísto této ztráty by se dalo každý rok např. vysadit 2400 nových alejových stromů.
 • Poskytování domácí ošetřovatelské péče je 2krát nákladnější u městských příspěvkových organizací než u soukromých poskytovatelů. Rozdíl doplácí městská část.
 • Efektivita práce u určitých sociálních služeb je na velmi nízké úrovni. Např. pracovnice v pečovatelské službě stráví na úkonech pečovatelské služby průměrně pouze 3 hodiny denně z osmihodinové pracovní doby.
 • Upozornili jsme na fakt, že i přes velký zájem občanů MČ Praha 8 o byty s pečovatelskou službou tyto byty zcela zbytečně čekají na obsazení i déle než rok.
 • Byly identifikovány další konkrétní důvody, které vedou k vysoké nákladovosti služeb. Díky nám už příspěvkové organizace podnikají určité kroky k nápravě. Budeme se snažit prosadit co největší úspory v oblasti sociálních a zdravotnických služeb tak, aby nebylo dotčeno množství či kvalita poskytovaných služeb.