24. 6. 2019 Na červnovém zastupitelstvu vystoupila zástupkyně iniciativy Fridays for Future s výzvou, aby Praha 8 po vzoru Prahy 7 vyhlásila klimatickou nouzi. Starosta a radní pro životní prostředí Ondřej Gros (ODS) odpověděl takto:  „odvaha je klimatickou nouzi nevyhlásit, ne vyhlásit“. Místní ODS klimatickou změnu popírá dlouhodobě, ale takovéto popření problému zaskočilo i nás. Zde je seznam opatření, které by městská část mohla dělat, ale dělat zřejmě bohužel nebude:

Nakupovat zelenou elektrickou energii pro budovy ve správě městské části. Na trhu je již několik dodavatelů, kteří elektřinu z obnovitelných zdrojů nabízejí. Dělají to v dobrovolném závazku i velké firmy (např. Vodafone), tak proč ne obce?
Uskutečnit revitalizaci Rokytky dle studie z roku 2017 iniciované Petrem Vilgusem v rámci projektu Palmovka 2030. Rokytka by měla členitější koryto, pomalejší odtok, lépe by zadržovala vodu v krajině, ochlazovala město a lépe čelila povodním.
Obnovení tzv. mikrograntů, které úspěšně a za malé náklady podporovaly nápady místních obyvatel ke zlepšení životního prostředí v letech 2016-2018 v gesci Zelených. Nové vedení je zrušilo. Stejně tak byl zrušen participativní rozpočet a městská část tak rezignovala na zapojení místních lidí do rozhodování.
Podporovat komunitní zahrady a kompostování ve městě. Díky Zeleným byly v Praze 8 umístěny komunitní kompostéry, které měly nečekaně velký ohlas. Nové vedení ale již stihlo kompostér v Karlíně bez náhrady zrušit. Nová komunitní zahrada na Invalidovně letos už nevyjednala zvýhodněné nájemné za pronájem pozemku.
Ve školních jídelnách zvýšit podíl rostlinné stravy. Produkce masa způsobuje velké emise skleníkových plynů. O alternativní jídelníčky je mezi základními školami na Praze 8 zájem, což se ukázalo při realizaci pilotního projektu dietního stravování na ZŠ Šutka v roce 2018.
Podporovat bezemisní dopravu, například podporou cykloobousměrek, pruhů pro cyklisty a stojanů. Více stojanů by řešilo i problém s parkováním sdílených kol a koloběžek. Předseda Zelených na Praze 8 Tomáš Hnyk vede s úřadem Prahy 8 soudní spor o platnost cykloobousměrek. Věříme, že soud dá  Tomášovi za pravdu a počet cykloobousměrek v Karlíně se opět navýší. Škoda, že to Praha 8 neudělá sama od sebe.
Osadit solárními panely střechy základních škol a dalších budov ve správě městské části. Teplá voda i elektřina tak budou vyráběny ekologicky. Solární panely se dají velmi vhodně zahrnout i do výuky fyziky a pro školní experimenty.
Lépe pečovat o stávající zeleň a sázet nové stromy v ulicích. V roce 2017 jsme iniciovali studii na rekonstrukci ulice Za Poříčskou branou, kde by nově byly umístěny stromy. Technická správa komunikací nyní připravila na základě této studie projekt, kde ale stromy vynechala. Ulice bez stromů jsou totiž levnější na realizaci, ale takovýto přístup považujeme za velmi krátkozraký.
Požadovat aktualizaci Pražských stavebních předpisů ve smyslu zlepšení energetické účinnosti budov, jejich lepšího hospodaření s vodou, zavádění zelení či solárními panely pokrytých střech a fasád. Předpisy by měly i podporovat udržitelnou dopravu požadavkem na povinné parkováním pro kola v nové zástavbě a stanovením maximálního počtu parkovacích míst namísto minimálního. Předpisy by též měly zvýhodňovat dřevostavby a jiné klimaticky příznivější výstavby (oproti betonu).
Získat dotaci na vytvoření energetického auditu budov ve správě MČ, kdy žádost o dotaci je třeba podat do 30.9.2019. Na základě auditu pak bude možné snižovat spotřebu jednotlivých budov, a to i za pomocí dalších dotací, které budou vypisovány i v dalších letech.
Podporovat rozšířování zahrádkářských osad, například v oblasti Hercovky či Palmovky za hotelem Olympik. Osady ochlazují město, drží v půdě vodu a zlepšují její zasakování a podporují místní potravinovou soběstačnost obyvatel i biodiverzitu ve městě, mimo to, že svým uživatelům přinášejí spoustu radosti.
Zalévat stromy efektivně skrze zavalžovací vaky. Ušetří to vodu na zalévání a stromy budou lépe růst a budou zelenější.
Snižovat zatížení rezidenčních čtvrtí tranzitní dopravou. Ta projíždí například Pernerovou ulicí v Karlíně, jež by měla být pro tranzit zneprůjezdněna.
Při rekonstrukcích chodníků dbát na to, aby se voda v maximální míře zasakovala přirozeně tím, že například zpevněné plochy budou v úrovni nad trávníkem, či sklon chodníku bude směřovat k místu, kde v něm roste strom, tak jako to bylo provedeno při nedávné rekonstrukci Zenklovy ulice.
Osazovat stěny budov, které vlastní městská část, popínavými rostlinami. Je to jednoduché opatření, které město učiní zelenější, chladnější a hezčí.
Pro péči o travní porosty navrhujeme toto Osmero pro Osmičku:
  1. Dodržujme doporučení magistrátu pro sečení trávy.
  2. Nesekejme během sucha a když je vedro.
  3. Sekejme trávu na vyšší výšku.
  4. Obvzláště louky sekejme pásově, aby hmyz měl kam přelézt a přežil.
  5. Upravme smlouvy s dodavateli, aby sekali, když je to potřeba a ne proto, že jim to předepisuje smlouva.
  6. Zejména na sídlištích mějme trávníky jen na části plochy, zbytek osaďme kvetoucími loukami.
  7. Vysazujme místní adaptované druhy, ne univerzální travní směsi.
  8. Informujme občany, ať vědí, proč je někde tráva vysoká.