12. 7. 2012

Motto současného vedení radnice zní: „Obec není dobrý hospodář. Proto privatizujeme námi zanedbané byty. Získané peníze investujeme do výstavby centra na Palmovce, kam přesídlí i radnice.“ Obávám se, že dobrým hospodářem se radní nestanou tak, že namísto péče o byty budou pečovat o administrativní budovu. Obavy, že jde o hazard, plynou z následujících důvodů:

1.Zatajování dat: Finanční analýzy návratnosti projektu jsou drženy koalicí pod pokličkou, veřejná kontrola je nemožná. Nelze zjistit, zda analýza nemá lehce napadnutelné vstupy. Městská část např. bude platit v nové budově nájemné. O jaké nájemné se jedná? Je v analýze zohledněno, že městská část poskytuje na výstavbu zadarmo velmi lukrativní pozemek? S účelově pokroucenými analýzami jsem se již ve své odborné praxi setkala. U této mám kvůli jejímu utajování důvodné podezření, že to může být stejný případ.

2. Ztráta veřejné kontroly: Výstavbu a provoz nezajišťuje obec, ale jí účelově zřízená akciová společnost. Ta bude hospodařit s majetkem převyšujícím roční rozpočet Prahy 8 (!) bez možnosti veřejné kontroly. Její orgány jsou vázány mlčenlivostí. Jediný orgán, který může kontrolovat, co se s veřejnými penězi děje, je dozorčí rada. Ta je obsazena jen zástupci koaličních stran. Rozšíření dozorčí rady koalice odmítá, prý aby se ušetřilo. Na zastupitelstvu jsem opakovaně připomínala, že jsme ochotni v dozorčí radě působit i zadarmo – koalice naše členství přesto zamítla.

3. Pochybný výběr developera, žádná architektonická soutěž: Tento argument přebírám od svých předchůdců. Na firmu Metrostav development neproběhlo řádné výběrové řízení, přestože zákon o veřejných zakázkách byl formálně naplněn. Také architekt byl vybrán „naslepo“. Ano, jde o prestižní architektonickou kancelář, ale výběru nepředcházela architektonická soutěž podle pravidel komory architektů.

(Eliška Vejchodská, měsíčník Osmička 10/2011)

Texty ostatních subjetů k tomuto tématu si můžete přečíst zde (strana 20-21).