17. 2. 2012

Vyjádření zastupitelky za SZ Elišky Vejchodské ke stavu chodníků na Praze 8.

Investiční prioritou koalice je nová radnice, ne chodníky.

V rozpočtu na rok 2011 je naplánovaná obnova chodníku v ulici Mirovická, Košťálkova a Frýdlantská. Jinde se opravy chodníků letos nedočkáme. Pokud pociťujete potřebu opravy vašeho chodníku, můžete se pokusit dát na radnici podnět, váš požadavek může vstoupit do rozpočtu na příští rok. Rozpočet nicméně není nafukovací. Sestavuje ho koalice (nyní ODS + TOP09) a odrážejí se v něm její priority. Mezi těmi je i výstavba nové radnice s obchodním centrem na Palmovce. V letošním roce je na přípravu projektu radnice vyhrazeno 30 mil. Kč, v následujících letech se ale už pravděpodobně začne s výstavbou, která by měla postupně spolknout 1,2 miliardy Kč (podle zkušeností s veřejnými zakázkami lze očekávat zvýšení této částky o další stovky milionů).

Pokud by městská část měla pořád dostatek peněz, pak bychom možná těch pár let, co většina peněz vyhrazených na investice bude směřovat do nové radnice, nějak přestáli. Tak to ovšem není. Veškeré investice a dokonce i část běžných výdajů (běžnými výdaji je hrazen provoz městské části), jsou nyní pokrývány příjmy z prodeje majetku města. Za pár let už nebude co prodávat a rozpočet se zmenší na polovinu. Dodatečné příjmy budou plynout z pronájmu komerčních ploch budované radnice, současné příjmy z prodeje nemovitostí jsou ale nesrovnatelně vyšší. Znamená to, že na veškeré investice budeme moci zapomenout, problematické bude pokrýt i běžné výdaje.

Strana zelených nepodpořila rozpočet na rok 2011 – vadí nám utrácení peněz za novou radnici, vadí nám přetrvávající vysoké běžné výdaje, z nich především výdaje na „vnitřní správu“, tj. úředníky a chod úřadu. Výdaje na chod úřadu nabobtnaly během let hojnosti, kdy se prodával majetek města, a koalice zatím nejeví snahu je opět omezit. Tyto, troufám si tvrdit zbytečné, výdaje nám ukrajují peníze i z možných investic do zmiňovaných chodníků.