4. 5. 2017

Momentálně dochází k aktualizaci Zásad územního rozvoje, který definuje mj. i stopu vnitřního (= Městského) okruhu. Zásadně nesouhlasíme se stávající stopou okruhu ze 70.let minulého století. Je zarážející, že tato stará koncepce je stále jedinou uvažovanou variantou města a budeme se zasazovat o prověření variantního řešení okruhu mimo rezidenční Libeň.

V oblasti Holešoviček požadujeme obousměrné zahloubení. Usnesením RMČ Praha 8 plně podporujeme zahloubení Holešoviček tím nejrychlejším způsobem, tj. bez změny ÚP. To jest přímo ve stopě stávající ulice. Tunel by měl vyjít z podzemí až za Bulovkou, nikoliv před ní. Výsledkem by byla možnost zbořit mimoúrovňovou křižovatku Vychovatelna a toto území opět urbanizovat. Řešení by umožnilo zavedení tramvaje na povrch Holešoviček, která by obsloužila tamní studenty MFF UK a kolejí.

Jsme proti výstavbě Městského okruhu ve verzi z územního plánu, a to jak v povrchové, tak v podzemní verzi. Chceme definitivní opuštění této stopy a zrušení stavební uzávěry, která už několik let brzdí rozvoj Libně. Případné rozhodnutí o opuštění této stopy musí být rychlé, protože perspektiva výstavby MO ovlivňuje i spoustu souvisejících projektů v okolí. Např. požadavek na rozšíření Libeňského mostu a zprůjezdnění dnes pěší Palmovky a ulice Na Žertvách.