15. 2. 2017

Strana zelených prosadila na posledním jednání rady zásadní dokument – pravidla pro zadávání „malých“ veřejných zakázek. Jedná se o tzv. „zakázky malého rozsahu“, které jsou svou velikostí velmi zajímavé především pro místní malé a střední podniky i živnostníky – jedná se o zakázky mezi 200 tis. Kč a 2 mil. Kč u dodávek výrobků a služeb a mezi 200 tis. Kč a 6 mil. Kč u stavebních prací. Nově se soutěže nebudou účastnit pouze „vyvolení“, ale přihlásit se mohou všichni. Jedná se o zásadní průlom – je jen pár měst v ČR, které jdou touto cestou.

Eliška Vejchodská k tomu uvádí: „Od nových pravidel si slibujeme narovnání podnikatelského prostředí, férovou soutěž a také významný pokles vysoutěžených cen. Budeme i nadále prosazovat další ztransparentňování veškerých procesů na naší městské části.“

Petr Vilgus, místostarosta městské části dodává: „Strana zelených je jedinou koaliční stranou, která své zakázky soutěžila vždy otevřeně. Vždy jsme byli s výsledkem soutěže spokojeni – ceny otevřenou soutěží významně klesly oproti očekávaným. S podnikateli, se kterými takto spolupracujeme, máme nejlepší zkušenosti.

Plné znění směrnice naleznete zde:
Smernice_zakazky_14_2_2017