23. 5. 2019

Základní organizace Strany zelených Praha 8 si zvolila nové vedení. Nově organizaci povede předsednická dvojice Michaela Trtíková Vojtková a Tomáš Hnyk, kteří jsou si svým postavením zcela rovni. Spolupředsednictvím Strana zelených podporuje principy konsenzuální politiky a dialogu, které chce rozšířit do celé společnosti. Do Rady základní organizace byli dále zvoleni Eduard Havel, Michael Daniel Jettmar a Petr Vilgus.

„Mimo aktivit dovnitř strany směřujícím k aktivizaci a rozšíření členské základny chci zejména přispět k tomu, aby zelená témata na Praze 8 byla stále více slyšet i přes to, že jsme na radnici v opozici. Myslím, že už nikdo nepochybuje o tom, že změna klimatu je zcela zásadní jev, na který je nutné reagovat v rámci celé společnosti a tedy i na Praze 8, pokud se nechceme v létě upéct a zároveň chceme, aby i naši potomci mohli žít ve stabilitě a míru,”říká Tomáš Hnyk, profesí překladatel.

“Není například udržitelné, abychom i nadále pokračovali ve využívání fosilních paliv jako je uhlí k vytápění našich domovů, či ropa k našemu pohybu po městě. Nadměrná automobilová doprava v obytných zónách nám nejen ničí zdraví, ale i ubírá životní prostor a ohrožuje naše děti. Aktivně se proto angažuji za zklidnění Pernerovy ulice v Karlíně. Zároveň se musíme prát za práva našich občanů za zdravé životní prostředí a zajistit, aby nová výstavba kvalitu života starousedlíků zvyšovala a ne snižovala,” říká Michaela Trtíková Vojtková, profesí vedoucí Tiskového a edičního oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., aktuálně na rodičovské dovolené.