Rozvodněný potok Rokytka na Praze 8 - foto: Petr Vilgus

11. 6. 2013

Když po povodních v roce 2002 podepsalo přes 10 000 Pražanů výzvu Oživení Město pro lidi, nenechal tehdejší radní Buregermeister petiční výbor ani vystoupit na schůzi zastupitelstva. Následná popovodňová opatření se omezila na superdrahou obnovu stávajícího stavu aniž by byly využity příležitosti, které tehdejší povodeň poskytla.
Rozvodněný potok Rokytka na Praze 8 - foto: Petr Vilgus

Rozvodněný potok Rokytka na Praze 8 - foto: Petr Vilgus

Pražští zelení navrhují několik opatření, k nimž je povodeň impulsem:

  • vytvoření přírodního parku Vltava-Berounka na soutoku těchto řek zhruba po Radotín a Chuchli (s jejich protipovodňovou ochranou), aby se řeka měla kam rozlévat. V této oblasti je velmi málo domů, určitě se vyplatí velkoryse zadotovat přestěhování, než na dalších 10 let nacpat miliardy do dalších protipovodňových opatření jenom, aby se sevřená řeka zase vylila jinde. Praha tak získá unikátní rekreační plochu, která svou velikostí přesáhne oblasti jako Kunratický či Klánovický les. Přírodní park může zahrnovat menší vodní plochy (původně plánováno po těžbě štěrkopísku) nebo lužní les;
  • revitalizaci toků jako Botič, Rokytka, Kunratický potok a potoky v jižní části města (Praha 12). Botič postihl stavby v záplavových územích. Hostivařské náměstí zaplavil nedostatečný průchod pro vodu v ulici K Horkám/Pražská nikoli manipulace na přehradě. Oproti tomu revitalizační opatření na Rokytce obstála. Libeň naopak zatopila protipovodňová hráz u Vltavy s nedostatečnou kapacitou odčerpávání vody z Rokytky;
  • v územním plánu jednoznačně stanovit záplavová území jako nezastavitelná, vyčlenit prostředky na výkup pozemků a nemovitostí. Typickým příkladem škod v území, které nemělo být nikdy zastavěno je okolí Hamerského rybníka v Záběhlicích;
  • ponechat a rozšířit systém přednostních autobusových pruhů – určitě chceme, aby lidé ze středních Čech nebo z měst podél D1 dojeli pohodlně do centra linkovým autobusem, namísto autem stojícím v zácpě a zamořujícím Prahu 4 a 2 nebo Holešovičky a Sedmičku z druhé strany;
  • Smetanovou nábřeží už pro auta nikdy neotvírejte! Opět se ukázalo, že tramvaje, chodci a cyklisté si tam vystačí. Sliby na uzavření Smetanova nábřeží se táhnou již přes třetího primátora;
  • je čas omezit vjezd do centra města (Památková rezervace) s výjimkou rezidentů – to pomůže lidem jak při povodni (více místa při záchraně majetku), tak po nich – větší pohoda, více místa pro pěší. Legislativa v současné podobě umožňuje jak mýtné, tak nízkoemisní zóny. Lze si tedy dokonce vybírat;
  • záchytná parkoviště P+R budovat už na stanicích a nádražích vlaku ve Středočeském kraji a rozšířit služby linek S-bahnu – linkových vlaků na železnici. Auta mimopražských tak do Prahy vůbec nedorazí;
  • zásadním způsobem investovat do infrastruktury pro cyklisty a pěší – veškeré opravy a úpravy podél řek by měly zahrnovat cyklostezky a pěší trasy;
  • revitalizaci Císařského ostrova s novou či zásadně rekonstruovanou čistírnou odpadních vod. Poučme ze z roku 2002 a nezaflikujme jen díru v ostrově, Praha musí čištění odpadní vody řešit ne odsouvat;
  • stávající protipovodňová opatření je třeba udržovat funkční. Zatímco zábrany zafungovaly, na mnoha místech selhaly podzemní součásti jako záklopky kanalizace (Modřany) nebo čerpadla (Rokytka).
„Povodeň nám opět ukázala, že v Praze je lépe s menším počtem automobilů a že veřejná doprava zvládne víc. Severojižní magistrála přepraví více osob, když na ní pustíme méně aut a jeden pruh věnujeme autobusům. Stejně tak části centra města uzavřené autům zvenčí jsou spíš ku prospěchu všech, Smetanovo nábřeží by se autům už nemělo vůbec otevřít. Tramvajím, cyklistům i chodcům tam bude mnohem lépe,“ navrhuje změny v dopravě předseda pražských zelených Petr Štěpánek (v roce 2002 autor petice Město pro lidi a předseda Oživení, které podpisy sebralo).
„Třebaže Praha 12 postavila zábrany v ulici K jezu a U kina hned v neděli v časných ranních hodinách, největším zdrojem problémů se ukázaly kanály, které propouští vodu z dešťové kanalizace a ze zatrubněných potoků. Nefungovaly zpětné klapky a čerpadla, která měla v podzemí přečerpávat vodu, aby nevytekla na povrch. Voda z propouštějícího kanálu zatopila domy na Obchodním náměstí a jejich obyvatelé museli být evakuováni.“ doplňuje Eva Tylová místostarostka Prahy 12.