24. 11. 2016

Otázka: Považujete postup radnice ve věci výstavby parku Žernosecká za správný?

Kompromis vyžaduje dobrou vůli na obou stranách

Politická reprezentace je zvolená občany, má sloužit občanům a současně hájit veřejný zájem. U revitalizací parků, ulic a náměstí (nejen u konkrétní oblasti v Žernosecké, ale obecně) by měl vzniknout pokus o kompromis, dobrovolnou a závaznou dohodu mezi vizemi radních a architektů na straně jedné a představami místních obyvatel na straně druhé. Je jasné, že ani toto nevytvoří řešení, které 100% uspokojí všechny. Někdo chce silnici, jiný touží po záhonu růží, třetí upřednostňuje sportoviště a čtvrtý by byl rád, aby se s daným místem nestalo nic. Nicméně jednoznačně má smysl otevřít takovou debatu u obecních investic do území ještě před tím, než začnou úřední povolovací procesy. Právě o takovou dohodu s občany budeme usilovat při tvorbě vize pro Palmovku, což se pod dohledem mých lidí na úřadu MČ Praha 8 a s významnou podporou magistrátu rozběhne v blízké době. Zapojování občanů do hledání nejlepší budoucnosti pro osmičku je i náplní oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21, které vytváří strategický plán Prahy 8 na léta 2017–2026. Nejedná se o „plán současného vedení radnice“, ale o univerzální „plán vytvořený občany“ v rámci série schůzí, veřejného fóra, anket a práce pracovních skupin. Strategický plán je vize pro kteroukoliv koalici, protože vládnoucí strany se mohou střídat, ale občané a jejich názory zůstávají. My zelení máme respekt k aktivním občanům, kteří jsou podhoubím každé obce. Dveře vašich zelených radních jsou pro obyvatele osmičky otevřené.