24. 5. 2019

Možná to u usedlosti Hercovka znáte. V současnosti to je neudržovaná těžko prostupná zelená plocha. Tato městská divočina jistě zvyšuje biodiverzitu okolí, ale člověka k pobytu příliš neláká. Proto zde připravovaný Metropolitní plán navrhuje nový Park Hercovka. Městská část se ale chystá pozemek, bez kterého park, který by tvořil jeden funkční celek s parkem bude rozdělen na dvě poloviny, prodat!

Zde by mohl být park pro všechny. Vznikne zde namísto toho soukromá zahrada?

Na zasedání majetkové komise dne 21. května 2019 byla projednána žádost soukromé společnosti EQ Slot s.r.o., která vlastní usedlost Hercovka, o odkoupení části pozemku parc. č. 654/1, k. ú. Libeň (Hercovka), o výměře 2054 m2 za cenu 1 220,- Kč/m2. Ta je přitom pro pozemek v centru Prahy dosti nízká. Dle stávajícího plánu se jedná o pozemek s funkčním využitím OB, tedy funkcí obytnou. I přes to ale majetková komise odhlasovala až na zeleného zástupce Osmičky sobě jednomyslně prodej do soukromých rukou.

 
S rozsáhlou zahradou rázem celá budova stoupne na ceně a Praha 8 zapláče. Navýší majitel budovu o několik pater a rozprodá ji na byty a násobně tak na účet městské části zhodnotí svůj majetek?

I když to ale nenastane a nový majitel pozemek pouze oplotí, i tak občané městské části budou ochuzeni o to, aby zde v budoucnu ke prospěchu všech vznikl hezký a souvislý park. Vše ale ještě není ztraceno. Prodej musí ještě posvětit Rada městské části, kde pravděpodobně žádný zádrhel nenastane, ale pak také zastupitelstvo Prahy 8. Zde přitom každý občan může vystoupit a požadovat, ať městská část svůj majetek nerozprodává levně a nekoncepčně. Příští zastupitelstvo se koná již 12.6. 2019 od 14:00 a jste na na něj srdečně zváni!

Jako Zelení požadujeme, aby město pozemek neprodávalo. Je možné ho do přijetí Metropolitního plánu majiteli usedlosti Hercovka pronajmout za symbolickou částku, pokud se zaváže, že se o pozemek bude starat a neoplotí ho. Podle nás by ještě lepší varianta byla pozemek pronajmout přilehlé zahrádkářské kolonii, protože park zde ještě nějakou dobu jistě nevznikne. Zachování této osady totiž jednoznačně podporujeme, park jí může přiléhat a vhodně ji doplňovat. Městská část by zároveň měla usilovat o odkoupení pozemku 692/1, aby zde bylo možné park vytvořit a byl zde tak vytvořen průchod územím, který nyní není možný. Jednoznačně je ale chybou pozemek prodávat, protože tím se Praha 8 zcela vzdá vlivu na toto území.

Aktualizace: tento bod byl z programu zastupitelstva konaného 12.6.2019 stažen a tak je prozatím riziko prodeje zažehnáno.