2. 3. 2017

Strana zelených v Praze 8, která je součástí koalice ČSSD-ANO-SZ, dlouhodobě prosazuje transparentní zadávání veřejných zakázek. Dne 14.2.2017 prosadila v radě schválení směrnice, která výrazně omezovala korupční rizika. Koaliční partneři z ČSSD a ANO po týdnu odhlasovali návrat k téměř původnímu stavu. Absence transparentních pravidel zadávání veřejných zakázek zásadním způsobem podlamuje důvěru v koaliční partnery.

Praha 8 se dlouhodobě potýká s dědictvím neprůhledného zadávání zakázek, které zdědila od předchozího vedení radnice pod taktovkou ODS, která stojí mimo jiné za kritizovaným projektem Nová Palmovka. Nová koalice stran ČSSD, ANO a Zelení, vzešlá z voleb v roce 2014, si kladla za cíl zprůhlednit hospodaření městské části a napravit stav financí. Přes některé dílčí úspěchy však koaliční partneři Strany zelených neumožnili schválit změny, které by bránily neefektivnímu nakládání s finančními prostředky.

Situace vygradovala letos v únoru, kdy ČSSD prosadila zrušení již schválených tvrdších pravidel pro veřejné zakázky. Dali tím jasně najevo, že nemají zájem se Stranou zelených spolupracovat na zavedení transparentního hospodaření.

Zakázka snů – nové šatní ramínko za 133,- Kč

Zastupitelům za Stranu zelených se přitom už v minulosti podařilo zamezit několika problematickým zakázkám. Jednou z nich byla zakázka na dodávku zařizovacích předmětů pro dům sociálních služeb v celkové výši 1,9 mil. Kč bez DPH z června 2016 předložená starostou Romanem Petrusem (ČSSD). Na předražení v této veřejné zakázce upozornila zastupitelka Eliška Vejchodská (Zelení).

Pro ilustraci, zakázka obsahovala mnoho předražených položek (např. jedna hrnková rostlina za 2850 Kč bez DPH, jeden truhlík za 2000 Kč bez DPH, jedno šatní ramínko za 110 Kč bez DPH atd.). Starosta nejprve na radu předložil materiál bez specifikace druhu a ceny zařizovacích předmětů – dodal pouze celkovou částku. Strana zelených si vyžádala přílohu smlouvy, kde tyto informace figurovaly, a na jejím základě žádala zrušení veřejné zakázky. Starosta nechtěl zakázku rušit s odůvodněním, že to formálně nejde. Poté, co mu byl dokázán opak, se zakázku podařilo zmařit. Výsledkem byl úspěch – z původní částky se podařilo uspořit cca 80 % peněz tím, že byly zařizovací předměty zakoupeny za běžné maloobchodní ceny nebo nebyly nakupovány vůbec pro jejich neúčelnost.

Druhým příkladem práce ČSSD pod vedením starosty Petruse a radního Šaška je zakázka na ideovou studii komunitní zahrady z prosince 2016. Zelení u této zakázky upozorňovali na podivný seznam oslovených subjektů – žádná z oslovených firem se dle svého webu (pokud vůbec byl dohledatelný) nezabývala předmětem zakázky – tedy projekčními pracemi. Starosta Petrus zakázku přesto prosadil s odůvodněním, že firmy tak jak tak musí dodat referenční zakázky. Zelení však prověřením referenčních zakázek dokázali, že jsou falešné. Okolnostmi tak byl starosta Petrus donucen zakázku zrušit.

Zelení prosadili nová pravidla, ta však byla po týdnu zrušena

Strana zelených na MČ Praha 8 dlouhodobě prosazuje zavedení transparentních pravidel pro zadávání veřejných zakázek, aby se předešlo podobným excesům při nakládání s majetkem občanů. „Strana zelených chtěla dále zastávat pozici hlídacího psa. Nemůže však detailně prověřovat všechny zakázky, kontrolu lze dělat pouze namátkou a pouze v situaci, kdy je na ni dostatek času. Nová pravidla měla těmto problémům systémově předcházet,“ dodává Eliška Vejchodská.

V polovině února 2017 se zdálo, že Zelení konečně dosáhli svého cíle, když byla radou schválena nová směrnice, podle níž by zakázky byly soutěženy otevřeně. Nová pravidla se týkala tzv. „zakázek malého rozsahu“, jejichž zadávání neřeší zákon, a které jsou svou velikostí velmi zajímavé pro místní malé a střední podniky i živnostníky – jedná se o zakázky do 2 mil. Kč bez DPH u dodávek výrobků a služeb a do 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací. Nově se soutěže neměli účastnit pouze „vyvolení“, ale přihlásit se mohli všichni díky pravidlu, že výzvy budou zveřejňovány na profilu zadavatele.

Jednalo se o zásadní průlom – je jen několik měst v ČR, které jdou dobrovolně touto cestou. Týden na to (po klíčovém zastupitelstvu, které se odehrálo v mezidobí) však byla tato nová směrnice přes odpor klubu Zelených zredukována, a to i těmi radními, kteří ji předtím podpořili. Ze záměru soutěžit otevřeně nezbylo nic. Přístup k zakázkám budou mít opět pouze přímo oslovení, ostatní nemají šanci se o zakázkách dozvědět.

Marek Zelenka ze spolku Oživení zabývající se protikorupčními opatřeními k dané změně uvádí: „Cílem zadavatele musí být primárně umožnění tržní soutěže. Čím více uchazečů se o zakázce dozví, tím lepší lze očekávat výsledek soutěže. Nevidíme tak žádný důvod, proč nezveřejňovat výzvu na profilu zadavatele. Oslovování předem vybraného okruhu uchazečů je snadno zneužitelná praxe.“

 

 

Přílohy:

Směrnice navrhovaná SZ a schválená radou dne 14.2.2017
Zredukovaná směrnice schválená radou dne 22.2.2017, včetně vyznačení změn a doplňujících komentářů
Zakázka – dodávka předražených zařizovacích předmětů: Příloha smlouvy obsahující specifikaci druhu a ceny zařizovacích předmětů
Zakázka – ideová studie na komunitní zahradu: Schválení zakázky, Zrušení zakázky