9. 3. 2017

Praha 8 se dlouhodobě potýká s dědictvím neprůhledného zadávání zakázek, které zdědila od předchozího vedení radnice pod taktovkou ODS, která stojí mimo jiné za kritizovaným projektem Nová Palmovka. Nová koalice stran ČSSD, ANO a Zelení, vzešlá z voleb v roce 2014, si kladla za cíl zprůhlednit hospodaření městské části a napravit stav financí. Rada však dlouho neumožnila schválit změny, které by bránily neefektivnímu nakládání s finančními prostředky.

Zakázka snů – Dodejte 1 ks nářadí za 48 000 Kč. Jaké? To je jedno.

Zastupitelům za Stranu zelených se přitom už v minulosti podařilo zamezit několika problematickým zakázkám. Jednou z nich byla zakázka na dodávku zařizovacích předmětů pro dům sociálních služeb v celkové výši 2,3 mil. Kč z června 2016 předložená starostou Romanem Petrusem (ČSSD). Na předražení v této veřejné zakázce upozornila zastupitelka Eliška Vejchodská (Zelení).

Pro ilustraci, zakázka obsahovala mnoho předražených položek – např. 1 ks nářadí bez další konkretizace za 40 000 Kč bez DPH, u kterého nebylo patrné, zda se má jednat o hrabičky na zahradu, nebo snad o kladivo a kleště; jedna hrnková rostlina za 2 850 Kč bez DPH; jeden truhlík za 2 000 Kč bez DPH, jedno šatní ramínko za 110 Kč bez DPH atd. Starosta nejprve ke schválení předložil materiál obsahující pouze celkovou částku 2,3 mil. Kč, aniž by bylo patrné, co se za peníze má kupovat. Strana zelených si vyžádala přílohu smlouvy, kde tyto informace figurovaly, a na jejím základě žádala zrušení veřejné zakázky. Starosta nechtěl zakázku rušit s odůvodněním, že to formálně nejde. Poté, co mu byl dokázán opak, se zakázku podařilo zmařit. Výsledkem byl úspěch – z původní částky se podařilo uspořit cca 80 % peněz tím, že byly zařizovací předměty zakoupeny za běžné maloobchodní ceny nebo nebyly nakupovány vůbec pro jejich neúčelnost.

Zelení prosadili nová pravidla, ta však byla po týdnu vykostěna

Strana zelených na MČ Praha 8 dlouhodobě prosazuje zavedení transparentních pravidel pro zadávání veřejných zakázek, aby se předešlo podobným excesům při nakládání s majetkem občanů. „Strana zelených zastává pozici hlídacího psa. Nemůže však detailně prověřovat všechny zakázky, kontrolu lze dělat pouze namátkou a pouze v situaci, kdy je na ni dostatek času. Nová pravidla měla těmto problémům systémově předcházet,“ dodává Eliška Vejchodská.

V polovině února 2017 se zdálo, že Zelení konečně dosáhli svého cíle, když byla radou schválena nová pravidla, podle nichž by zakázky byly soutěženy otevřeně již od 200 tis. Kč bez DPH. Nově se soutěže neměli účastnit pouze „vyvolení“, ale přihlásit se mohli všichni.

Týden na to (po klíčovém zastupitelstvu, které se odehrálo v mezidobí) však byla tato nová směrnice přes odpor klubu Zelených vykostěna, a to i těmi radními, kteří ji předtím podpořili. Ze záměru soutěžit otevřeně nezbylo nic.

Transparency International vyzvala radní MČ Praha 8 k nápravě. Své komplexní stanovisko shrnuje následovně: „doporučujeme, aby byla znovu schválena původní verze směrnice, která deklarovala transparentnější postup pro zadávání veřejných zakázek“.

Marek Zelenka ze spolku Oživení zabývající se protikorupčními opatřeními ke zrušení povinnosti plošně zveřejňovat výzvu u zakázek dále uvádí: „Cílem zadavatele musí být primárně umožnění tržní soutěže. Čím více uchazečů se o zakázce dozví, tím lepší lze očekávat výsledek soutěže. Nevidíme tak žádný důvod, proč nezveřejňovat výzvu na profilu zadavatele. Oslovování předem vybraného okruhu uchazečů je snadno zneužitelná praxe.“

Kontakt: Eliška Vejchodská 725 306 675

Přílohy: