26. 7. 2013

Pražští zelení vyzývají primátora Tomáše Hudečka, aby pro území městské památkové rezervace byl souběžně s přípravou Metropolitního plánu zpracován regulační plán, který stanoví jasnou vizi jejího dalšího rozvoje. Jedině tak může dojít k ochraně hodnot, které odborníci i občané považují za významné.

“Znepokojují nás nekoncepční kroky ministerstva kultury, pražského magistrátu a městských částí, jejichž důsledkem je trvalé poškozování městské památkové rezervace UNESCO. Symbolem této nekoncepčnosti se stal nedávný spor o demolici domu na Václavském náměstí a o novostavbu známou jako Květinový dům. Nejde však o jedinou budovu, ale o plíživou přeměnu historického centra jako takového,” říká Zuzana Drhová, stínová radní Strany zelených pro územní rozvoj a zastupitelka z Prahy 13.

“Pražská památková rezervace potřebuje na celém svém území regulační plán, který přesně popíše hodnoty, které je zde třeba závazně zachovat. Málokde ve vyspělé Evropě je totiž taková volnost v přeměnách historického centra města jako v Praze. V české metropoli stále platí, že developerovi stačí pár let počkat a svůj projekt si bez ohledu na jeho architektonickou kvalitu nakonec prosadí,” tvrdí zelený stínový radní pro oblast památkové péče a zastupitel z Prahy 8 Petr Vilgus. “Praha není Manhattan ani skanzen. Není žádoucí ji zakonzervovat v určitém historickém stavu bez ohledu na lidi, pro které je centrum města bydlištěm nebo pracovištěm. Zároveň však změny a rozvoj nesmí poškozovat celkového ducha centra města,” dodává Vilgus.

“Zelení vyzývají primátora Tomáše Hudečka, aby souběžně s Metropolitním plánem nechal zpracovat regulační plán pro památkovou rezervaci. Dnes totiž vzhledem k průběhu stavebního a územního řízení není rezervace stavebními úřady posuzovaná jako celek, ale po jednotlivých projektech. Tento stav umožňuje nežádoucí změny pomocí nechvalně známé salámové metody. Regulační plán bude jistotou jak pro památkáře a občany, tak pro developery,” konstatuje zelená zastupitelka Zuzana Drhová.

“Město má být prostorem pro plnohodnotný život jeho obyvatel i návštěvníků. Cílem zodpovědných politiků a úředníků je proto nalezení kompromisu mezi ochranou historických prvků a staveb na straně jedné a rozumnou mírou rozvoje na straně druhé. Nezbytnou součástí takového procesu musí být zapojení odborníků a řízená participace laické veřejnosti. Vzhled města totiž má odrážet mimo jiné i vůli jeho obyvatel,” dodává Petr Vilgus ze Strany zelených v Praze.

(Tisková zpráva Strany zelených v Praze ze dne 26. 7. 2013)