9. 11. 2012

Zastupitelka Eliška Vejchodská prezentovala na diskusi s občany ze sídliště Střížkov své dosavadní kroky, které v rámci svých možností opoziční zastupitelky v dané věci doposud činila: Snažila se přimět radu MČ k tomu, aby jednak vstoupila v dialog s místními občany o budoucím rozvoji Střížkova, jednak jasně deklarovala své současné plány ohledně dalšího rozvoje pozemků kolem střížkovského areálu IPODEC. Zdá se totiž, že úvahy rady MČ o potřebě sběrného dvora na daném místě byly pouze již odloženou zástěrkou k jiným, radou MČ zatajovaným záměrům rozšíření areálu IPODEC. Dříve se požadavek změny územního plánu Střížkova opíral o touhu výstavby sběrného dvora. Nyní, přestože od výstavby sběrného dvora bylo upuštěno, trvá rada MČ na svém původním požadavku na změnu územního plánu, stejně jako trvá na svém mlčení o důvodech, které ji k tomu vedou. Eliška Vejchodská vyvolala na zastupitelstvu hlasování o uložení radě specifikovat své současné stanovisko ohledně budoucích záměrů v dané lokalitě. Koaliční zastupitelé ODS a TOP09 však byli proti tomuto návrhu. Mlčení ze strany rady tak dále trvá.