15. 3. 2012

Prodej městských bytů v Karlíně a dolní Libni byl schválen, Strana zelených ho nepodpořila. Kromě problematického splacení půjčky městskou částí Praha 8 vlastními prostředky namísto ponechání břemene na Magistrátu mluví proti prodeji následující argumenty:

Po prvních vlnách privatizace si vedení MČ Praha 8 až velmi snadno zvyklo na to, že peněz je dost. Několik let se tak drží běžné výdaje (tedy peníze, jejichž efekt další rok již není vidět, nemají totiž investiční povahu) na úrovni, kterou si Praha 8 nemůže dlouhodobě dovolit. Roční příjem MČ Praha 8 činí v r. 2012 cca 450 mil. Kč, běžné výdaje však 670 mil. Kč. Máme důvodnou obavu, že budou běžné výdaje po další finanční injekci díky privatizaci ponechány na této neudržitelné úrovni. Této obavě nahrává fakt, že koalice zatím nepředstavila konkrétní záměr, jak s penězi z prodeje bytů naloží. Když byly před několika lety privatizovány byty na sídlištích, Strana zelených privatizaci podpořila. Tenkrát byla slibována diskuse o tom, kam se budou peníze investovat. Šlo o několik miliard, největší příjmy v dějinách městské části, nikdy se již tato příležitost nebude opakovat. K této diskusi nedošlo, vedení města rozhodlo, že podstatná část výnosu z prodeje bude přetavena do kontroverzního projektu nové radnice.

Privatizace umožňuje problém nedostatku peněz v rozpočtu MČ Praha 8 odsunout o pár let, vyhnout se razantnějším opatřením přinášejícím úspory: revizím dlouhodobých smluv, zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Obávám se, že se za pět let bude městská část, tonoucí v neschopnosti vypořádat se se svými přebujelými výdaji, poohlížet po tom, co by prodala. Byty již mít prakticky nebude. Že by pak prodávala Centrum Palmovka – svou střechu nad hlavou? To by už bylo opravdu zle.

(Eliška Vejchodská, Měsíčník Osmička 03/12)

Texty ostatních politických subjektů si můžete přečíst zde (strana 24-25).