Michal Urban pracuje jako vysokoškolský učitel

Témata, která Zelení na Praze 8 prosazují, mi přijdou natolik důležitá, žejsem se rozhodl přijmout jejich nabídku a coby nestraník kandidovat na jejich kandidátce. Za nejvýznamnější považuji uzavření co největšího počtu heren, které město nejen esteticky hyzdí, ale podporují celou řadu souvisejících negativních vlivů. Město má lidem pomáhat, nikoli podporovat ty, kteří je ožebračují a následně nechávají starost o ně na druhých. Jako učitel podporuji proměnu škol v komunitní centra a zavádění žákovských parlamentů, ve kterých se budoucí občané učí demokracii v praxi. Jako cyklista zase oceňuji důraz na podporu veřejné dopravy, protože jen tak může v ulicích ubýt aut. Konečně jako právník vítám snahu zmapovat korupční rizika a vypracovat etický kodex zastupitelů a úředníků.