Petr Nečina pracuje jako ředitel odboru Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ve své profesní dráze jsem se dlouho zabýval vzděláváním. Je mým záměrem pomoci učitelům vytvářet ve školách tolerantní a svobodné prostředí plné podnětů. Podpořím pestrou nabídku zájmového a neformálního vzdělávání dětí. Budu prosazovat začleňování dětí s handicapem do předškolních a školních zařízení. Pomůžu školám s financováním těchto záměrů z grantů EU. Jako příznivec občanské společnosti se v o.s. Naše Libeň zasazuji o zlepšení veřejného prostoru. Svůj vztah k přírodě naplňuji v komunitní zahradě Kuchyňka.