Celý svůj profesní život se zabývám výchovou a vzděláváním dětí. Mým stěžejním tématem je hledání finančních prostředků, aby granty MČ na volnočasové aktivity dětí a mládeže byly garantovány i v následujícím volebním období.