asd

29. 8. 2019

V ulici Hybešova nastala parkovací anarchie. Podélné stání namísto příčného, příčné v místě, kde se parkovat nesmí. Mnoho řidičů zjevně jezdí a parkuje po paměti a úřad se nepřetrhl, aby je informoval.

V Karlíně totiž v okolí Lyčkova náměstí platí nová úprava provozu. Přestože se jedná pouze o několik nových značek a vodorovné značení, byla nasazena etapově v průběhu několika týdnů, což jistě přispělo ke zmatení občanů. Navíc je komunikována pouze obecně oznámením, že došlo ke „změně místní úpravy“:

Proto místní občané neváhali a celou situaci sami svým sousedům vysvětlili:

Ani to ale nestačí a auta stále parkují v celé Hybešově ulici dosti náhodně v místech, kde bývala modrá zóna, ale nově se tam nachází cyklopiktogramy:

Celé zmatení je přitom zcela zbytečné. Městský soud nedávno na návrh spolku AutoMat a předsedy naší místní organizace Tomáše Hnyka zrušil tzv. Opatření obecné povahy („OPP“), které V Karlíně vymezovalo zóny placeného stání a částečně rušilo obousměrný provoz kol, jenž zde bez problémů fungoval od roku 2012. Městská část Praha 8 poté vydala OPP nové, které částečně obousměrný provoz cyklistů obnovuje. Zde se sluší poznamenat, že čistě právně cyklisté o možnost obousměrné jízdy nikdy nepřišli, protože úřad nebyl i přes úpornou schopen vydat rozhodnutí, které by před soudem obstálo. I tato úprava ale stále bez jakéhokoliv rozumného argumentu ruší plošnou propustnost pro cyklisty (například v ulici Pobřežní, ale i v dalších) a proto byla opět soudně napadnuta. Než ale soud rozhodne, zejména v okolí Lyčkova náměstí došlo před nedávnem na základě této nové úpravy k dílčím změnám.

K těm přitom došlo na základě zcela zcestného postoje dopravní policie, který si z nepochopitelných důvodů dopravní odbor Prahy 8 vzal za své. Ulice, jako je  Kubova, kde dříve byl jednosměrný provoz automobilů a obousměrný provoz kol, jsou prý příliš úzké na to aby se v nich cyklista a řidič vyhli. Pozoruhodné řešení, jak obousměrný provoz cyklistům v takové ulici umožnit, je povolit obousměrný provoz všem. Jakým způsobem došla policie k názoru, že dvě auta se navzájem vyhnou lépe než auto a kolo, nám zůstává nepochopitelnou záhadou. Další záhadou samozřejmě je, na základě čeho došla policie k názoru, že zmíněné ulice jsou příliš úzké na obousměrný provoz cyklistů, když zde tato úprava bez jakýchkoliv problémů od roku 2012 sedm let fungovala.

Analogickým myšlenkovým postupem pak došlo k tomu, že se změnil režim v ulici Hybešova, kde navíc ubylo několik parkovacích míst. Jako Zelení si obecně myslíme, že auta mají z města postupně mizet. Mělo by se to ale dít takovým způsobem, že prostor, který se automobilům uzme, bude nějak lépe využit – pro širší chodník, pro strom, pro lepší rozhled před přechodem a tedy pro vyšší bezpečnost nebo i pro cyklopruh, pokud je v daném místě potřeba. To ale není případ ulice Hybešova, kde obousměrný provoz cyklistů fungoval i před touto úpravou zcela bezproblémově.

Toto je využívání parkovacích míst dle našich představ. Samozřejmě za předpokladu, že provozovatel dohlíží na dodržování nočního klidu.


Přejeme si, aby radnice napříště takovéto změny komunikovala lépe a aby se občané nemuseli informovat svépomocí. Ještě více si přejeme, aby v Karlíně obnovila plošnou průjezdnost pro cyklisty tak, jak od roku 2012 bezproblémově fungovala. Nemusí kvůli tomu přitom ale rušit parkovací místa. Ta jsou dle nás v Karlíně nevhodná na jiných místech – například v ulici za Poříčskou branou a v Pernerově ulici, kde se parkuje na frekventovaných chodnících. Na Karlínském náměstí, kde chybí přechod od kostela do druhé části parku. S rozvojem sdílených kol a koloběžek se navíc domníváme, že by v ulicích každých sto metrů měly být umístěny stojany, kde by se tyto dopravní prostředky mohly parkovat a nepřekážely by pak chodcům na chodníku, kam nepatří. Takové stojany přitom často bude nutné umístit do vozovky, protože chodcům, kteří se po městě přepravují s přehledem nejohleduplněji ke svému okolí, nesmíme životní prostor ubírat. S výjimkou posledního, kde by se případně jednalo o jedno či dvě místa pro celou ulici, pak nic  z toho neplatí pro ulici Hybešova.

Náš člen Josef Šmída, který v této části Karlína žije, se nicméně raději zeptal městské policie, jaká jsou nyní přesná pravidla pro parkování v této ulici. Dovolujeme si proto přiložit odpověď ředitele Obvodního Řiditelství Městské Policie Praha 8 Mgr. Ludka Vaníčka:

Ulice Hybešova leží uvnitř oblasti, kdy vjezd do této oblasti je označen svislou dopravní značkou IZ 8a – Zóna s dopravním omezením (značka je aktuálně umístěna na křižovatce ulic Rohanské nábřeží x Šaldova). Pro řidiče, kteří vjedou do oblasti za tuto značku z toho jednoznačně vyplývá povinnost parkovat a stát jen na místech, která jsou označena příslušnými dopravními značkami jako parkoviště (modrá, fialová nebo oranžová zóna). Pokud tedy řidič zaparkuje v některé z ulic kdekoliv v této oblasti a nechá stát motorové vozidlo mimo tato označená parkoviště, je tímto jednáním podezřelý ze spáchání přestupku Zákazu stání.

Konkrétně v ulici Hybešova je na začátku při vjezdu z Křižíkovy ulice stanoveno parkování a stání vozidel DZ IP 12 s dodatkovou tabulkou označující modrou zónu a dobu, kdy je toto parkoviště zpoplatněno a je na značkách také stanoveno podélné stání vozidel a to po obou stranách ulice. Od poloviny ulice (od odbočky k budově radia) je po pravé straně ve směru jízdy vyznačeno na dopravní značce stání vozidel kolmé nebo šikmé. Znamená to tedy, že všichni řidiči, kteří zanechají stát auta mimo tato označená parkoviště, jsou podezřelí ze spáchání přestupku (zákaz stání vyplývající ze zónové značky IZ 8a). Dále jsou taktéž řidiči povinni respektovat způsoby stání u okraje komunikace vyznačené na jednotlivých dopravních značkách. Dle Vašich zaslaných fotografií je zřejmé, že všechna auta, která stojí od odbočky k radiu na levé straně ulice (pod stromy), zde stojí neoprávněně a řidiči, kteří je zde takto zaparkovali jsou podezřelí ze spáchání přestupku. Taktéž vozidla, která stojí po pravé straně a stojí podélně tam, kde je určeno stání kolmé nebo šikmé, zde takto taktéž stojí neoprávněně. 

Zjednodušeně řečeno, uvnitř zóny placeného stání, která je vymezena značkami, lze parkovat pouze tam, kde je to vymezeno barevnými (v současnosti se v Praze používá modrá, oranžová a fialová) čárami, všude jinde riskujete pokutu.

Za touto značkou se smí parkovat jen za barevnými čárami.

Tomáš Hnyk
Spolupředseda Základní organizace Praha 8