Pro kontakt na naši místní organizaci využijte tento e-mail:
praha8zeleni.cz
Případně pokud chcete oslovit konkrétní osobu:
Předseda ZO Praha 8

Ing. Štěpán Klimeš
stepan.klimeszeleni.cz
+420 777 048 477

Předseda zastupitelského klubu a místopředseda ZO Praha 8

MgA. Petr Vilgus Ph.D.

petr.vilguszeleni.cz