Sociální problematika
Startovací bydlení pro mladé rodiny i hendikepované

Startovací bydlení pro mladé rodiny i hendikepované

Startovací byty by měla mít každá obec, stejně jako byty sociální či bezbariérové. Startovací bydlení je určené mladým lidem na přechodnou dobu (zpravidla na max. 5 let), než si najdou bydlení vlastní. O startovací bydlení by mohly žádat mladé rodiny s ohledem na jejich sociální situaci, dále mladí lidé opouštějící dětský domov či mladí lidé...
Najdou klienti substituční léčby Drop Inu konečně azyl na Bulovce?

Najdou klienti substituční léčby Drop Inu konečně azyl na Bulovce?

Narkomani patří v české společnosti k nejméně oblíbeným a tolerovaným skupinám. Negativní postoj většiny společnosti vůči uživatelům tvrdých drog předčí i animozitu vůči bezdomovcům, Romům či jiným etnikům. (Zdá se, že i malý český homofob je někdy ochoten připustit, že oproti drogové závislosti si svůj etnický nebo sociální původ nevolíme sami.) Nepřísluší mi vstupovat do...
Budoucnost by měla patřit terénním službám

Budoucnost by měla patřit terénním službám

Článek Hanky Matoušové – členky SZ Praha 8 – pro časopis Osmička. Stát by se měl přiklonit k variantě, která je pro seniory a jejich rodiny nejlepší z hlediska kvality života. Asi se všichni shodneme na tom, že prioritou je poskytnout péči v domácím prostředí, ideálně v blízkosti rodiny. Proto by měla být dostatečná nabídka...