1. 8. 2020

Investovat 55 miliard do možnosti, aby více lidí mohlo létat z Prahy a do Prahy nepovažuji za účelně vynaložené peníze. Rozšíření letiště zvýší hluk na severu Prahy 8. Více letadel znamená více skleníkových plynů. Musím pokračovat dál, proč není záměr rozšiřovat letiště dobrý nápad?

Vláda v listopadu 2019 oznámila investovat 55 miliard do rozšíření pražského Letiště Václava Havla. Výstavba nové přistávací dráhy by zdvojnásobila počet odbavených cestujících přes pražské letiště Ruzyně. K čemu nám bude dvojnásobný počet turistů, když počty turistů před koronavirovou krizí byly pro centrum města už příliš a město začalo mluvit o možnostech, jak začít počty turistů regulovat?

Výstavba paralelní dráhy by letiště rozšířila o 1,6 km směrem do centra, čímž by došlo ke zvýšení současné hlukové zátěže v oblasti Bohnic, Čimic a Ďáblic. Praha 8 by se měla svých občanů před státem zastat a tento záměr na zastupitelstvu odmítnout. Se záměrem již vyslovily nesouhlas zastupitelstva Dolních Chaber a Prahy 6. Přidá se i Praha 8?

Finance by měla vláda použít třeba na revitalizaci české krajiny, která není připravena na extrémní počasí zaviněné klimatickými změnami, jako jsou období sucha nebo častější lokální povodně. Nemluvě o podfinancovaném školství, které by 55 miliard jistě nakoplo lepším směrem. Velké investice potřebuje také železniční síť. Zejména vysokorychlostní tratě ve spojení s nočními vlaky dokáží poptávku po cestování na krátké vzdálenosti v rámci Evropy uspokojit mnohem šetrněji.