RNDr. Dana Blahunková

20. 9. 2015

O letních prázdninách 2015 nechala MČ P8 provést 4 velké investiční akce v rámci školských zařízení. Jednalo se o zateplení MŠ Krynická, Bojasova a Šiškova a rekonstrukci jídelny ZŠ Ústavní.

Zatímco zateplení MŠ Bojasova se podařilo zrealizovat do začátku nového školního roku a školka tak mohla začít s provozem zcela bez omezení, rekonstrukce zbývajících dvou MŠ se zdržela o několik dní. Na vině bylo jednak podcenění personální náročnosti ze strany firmy, která realizovala současně obě stavby, jednak souhra objektivních příčin souvisejících s počasím.

Obě školky tak zahájily provoz v omezeném rozsahu a rodiče byli požádáni, zda si mohou ponechat dítě doma. Za veškeré komplikace se MČ omlouvá.

Zcela jinou kapitolou byla rekonstrukce jídelny ZŠ Ústavní, která měla být zrealizována již před několika lety. S rekonstrukcí se začalo za 5 minut 12, neboť hrozilo uzavření jídelny hygienikem. Rekonstrukce byla prováděna podle projektu zpracovaného bývalou radnicí, který absolutně nerespektoval požadavky vznesené vedením ZŠ i školní jídelny. Některé z těchto požadavků byly dodatečně zapracovány v průběhu samotné rekonstrukce, což zdrželo její dokončení asi o 14 dní. I tak lze zdárné provedení prací v tak krátkém termínu považovat za zázrak.

Všichni máme v živé paměti výměnu oken a zateplení budov ZŠ a Gymnázia Ústavní, která měla být realizována o letních prázdninách 2013. Žáci obou škol končili v červnu o týden dříve a pedagogové koncem srpna nalezli obě školy netknuté. Rekonstrukce pak probíhala až do konce září za plného chodu škol a je s podivem, že žádné dítě nevypadlo ze 2. patra z okna. Nehygienické podmínky snášela vedení obou škol, pedagogové, žáci i rodiče s trpělivostí, za niž si zaslouží obdiv. Na zdržení rekonstrukcí jídelen ZŠ Na Šutce a Glowackého o 2 a více měsíců již ani nevzpomínejme.

Dana Blahunková
radní MČ Praha 8 za Stranu zelených