7. 9. 2013

V září 2013 byla schválena nová pražská vyhláška o hazardu. Celkem je v ní povoleno přes 313 heren a kasin, z toho 50 na Praze 8. Je to nejvíce ze všech městských částí. Početně větší Praha 4 jich má 27, srovnatelně velká Praha 10 pak 31 adres. Tři městské části (Praha 2, Praha 6 a Praha 12) se rozhodly pro nulovou toleranci.

Rada MČ Praha 8 usnesením ze dne 12. 6. 2013 navrhla do vyhlášky 44 míst. Přitom 32 z těchto 44 provozoven bylo navrženo v rozporu s kritérii danými magistrátem. V dopise městským částem ze dne 7.5. radní Manhart jasně uvádí, že povolená místa nesmí být v blízkosti škol, lékařských zařízení, církevních a veřejných institucí a že hazard nesmí být povolen v restauračních zařízeních, ale pouze v hernách a kasinech. Vedení Prahy 8 se ale rozhodlo tato kritéria zcela ignorovat. Herny napovolovalo bez jasného klíče. Jaká skutečná kritéria k výběru právě těchto 44 heren vedla se můžeme jen domýšlet. Každopádně tento netransparentní postup radnice a vágní zdůvodnění vedly k tomu, že magistrát počet heren navýšil ze 44 na 53. Proto jsme se obrátili na radního Manharta s podnětem na přezkoumání seznamu adres heren a kasin navržených Prahou 8 do vyhlášky a snažili se tak alespoň částečně napravit kroky radnice. Bohužel radní Manhart náš podnět nepřezkoumal a návrh Prahy 8 schválil jen s drobnými změnami.

Ještě uveďme konkrétní příklady heren navržených v rozporu s kritérii. Na Palmovce byla schválena adresa Heydukova 897/13, která se nachází 80 m od vchodu do Základní školy Palmovka. Adresa na Sokolovské 541/198 je zase v blízkosti modlitebny Českobratrské církve evangelické v ulici U Pošty. Přitom Palmovka je dlouhodobě problematickou lokalitou, zrušení veškerého hazardu by lokalitě pomohlo a je přáním zde žijích obyvatel.

Povolená herna v blízkosti školy je také v Kobylisích. Provozovna Šimůnkova 625/1 se nachází 100 m od Základní školy Žernosecká, herna v Chabařovické 1796/13a zase u odborného učiliště a praktické školy, provozovna Tanvaldská 1348/4 je umístěna nedaleko mateřské školy.

Psychiatrická léčebna Bohnice, kam docházejí na léčbu gambleři z celé Prahy, je hernami přímo obklopena. Umístění heren v této lokalitě pokládáme za zvlášť amorální.

Nejhůře však dopadli v Karlíně, kde je v úseku 1,5 km podél Sokolovské povoleno hned 16 heren. Přitom jde o rezidenční čtvrť se školami, domovy mládeže, kostelem. Do podobných lokalit hazard rozhodně nepatří.

Na základě výše popsaných příkladů vyvstává otázka, co myslela blízkostí radní pro sociální a protidrogovou problematiku Adamová, když psala tento článek do červnové Osmičky. Jak blízko od školy by herna musela být, aby už pro TOP 09 nebyla dost blízko?