28. 11. 2011

Fórum zastupitelů: Co se zahušťováním sídlištní výstavby na úkor zeleně a občanské vybavenosti?

Zelení mají jasný pohled na budoucnost Prahy. Naši zastupitelé jsou pro rozvoj města podle nejmodernějších urbanistických zásad. Bohužel, nadšení pravicových stran pro tzv. neviditelnou ruku trhu způsobuje, že místo citlivého dotváření čtvrtí dochází ke spekulativnímu zastavování každé volné plochy.

Na položenou otázku by šlo odpovědět populisticky – zakažte jakoukoliv výstavbu. Pravdou však je, že někde dostavba umožní vznik přirozeného místa setkávání občanů, jinde právě takové centrum developer zničí.

Co lze udělat pro to, aby skončil současný neudržitelný trend ve spekuletivním zastavování města? Pomůže – ať si obdivovatelé Václava Klause vzteky překousnou jazyk – plánování. Praha rychle potřebuje nový územní plán, vyhlášku, která určí způsob využití každého pozemku. Kompaktní čtvrti potřebují regulační plán, podrobný a s veřejností prodiskutovaný projekt zástavby.

Změny zeleně na zastavitelné území se v posledních 4 letech neomezené vlády ODS na magistrátu odehrávaly jak na běžícím pásu. Praha potřebuje, aby tyto plány neměnili vládnoucí politici pokaždé, když jejich kancelář opustí příslušný lobbista.

Náš pohled na novou výstavbu, to je hluboký respekt k přírodě, k názoru Pražanů a ke kvalitě jejich života. V případě problémů se spekuletivní zástavbou se s důvěrou obraťte na zelené, pro které jsou občané a občanská sdružení přirozeným partnerem. Nebyl bych fér, kdybych prohlásil, že máme sílu „to zařídit“. Tvrdím však, že uděláme maximum pro vítězství veřejného zájmu nad cíly zlatokopů.

Metropole i Praha 8 potřebují jasnou vizi dalšího rozvoje, která by měla projít hlubokou oponenturou od veřejnosti. Vize – to není postavení budovy radnice za miliardu nebo protlačení šestiproudé dálnice historickou Libní.