6. 9. 2019

Hlavní město Praha spustilo program dotací a bezúročných půjček na rekonstrukci prázdných bytů a chce stavět nové obecní bydlení. Současná koalice na Praze 8 ale chce naopak svůj již tak malý bytový fond privatizovat. Situace, kdy město na jednu stranu chce obecní byty stavět a na druhou je prodává, se nám zdá jako absurdní a jako plýtvání veřejnými prostředky. Zelený postoj je tedy takový, že by městská část žádné byty ani pozemky, kde mohou být byty postaveny, prodávat neměla a naopak by se měla snažit v rámci možností svůj bytový fond rozšiřovat. Bez bytového fondu totiž nemůže plnit své povinnosti v oblasti sociální práce. Ne všichni občané totiž dosáhnou na vlastnické bydlení a stejně tak je pro některé nedosažitelné i komerční nájemné. Řešením není takové lidi vyhánět na ulici nebo do ubytoven, ale poskytnout jim pomocnou ruku. Obrátíme se proto na radního pro bydlení Hlavního města Prahy Adama Zábranského, aby tyto nemovitosti od Prahy 8 odkoupil.

Celkem se koalice chystá prodat přes 70 bytů. Nepodařilo se nám zjistit počet bytů ve všech objektech, ale vzhledem k tomu, že dle analýzy (PDF) magistrátu Praha 8 vlastní 1173 bytů, jedná se o redukci bytového fondu minimálně o 6 %, spíše ale až o 10 %. Záměru přitom předchází jen malá diskuze bez jakýchkoliv podrobnějších podkladů, kdy záměr bude nejprve projednán na majetkové komisi v úterý 10.9. a poté nejspíš dán k hlasování na zastupitelstvu 25.9. Konkrétně se záměr týká domů zanesených na mapkách výše a níže a v následující tabulce.

Domy k prodeji v horní Libni a Kobylisích
Adresa Počet bytů Podíl města v případě, že není celý
Křižíkova 76/61 4
Křižíkova 83/99 4
Křižíkova 178/31 4
Okrouhlická 280/20 4
Kollárova 405/1 4
Kaizlovy sady 422/5 4
Vosmíkových 510/18 6
Uzavřená 652/10 6 824/1000
V Zahradách 819/10 6 3/4
Březinova 485/18 8 5/8
Pernerova 287/15 16
Pernerova 288/17 9
Vacínova 536/3 7
Na pěšinách 20/2
1/2
Třeboradická 704/3
1/3
Zenklova 641/45

Na Košince 2198/2

Na Košince 2199/4

Na Dlážděnce 1312/9 + parcely. č. 644 a 645, k.ú. Libeň

Stavební parcela č. 646, k.ú. Libeň

Do prodeje jde přitom i dům na Dlážděnce, který do své správy odbor majetku získal jen před pár měsíci a který si nedávno naše zastupitelka Hanka Matoušová byla prohlédnout. Její fotky jsou k vidění zde:

V Praze je nedostupné bydlení. Ceny bytů i komerčních nájmů jsou astronomické. Jednou z příčin je i to, že Praha má k dispozici málo obecních bytů, ve kterých by nabízela dostupné nájemné. Současné vedení radnice naříká, že na nic nemá peníze, a asi proto se chystá rozprodat zbytek svého bytového fondu, což ale problém neodsune ani o rok. Namísto toho jen koalice způsobí, že Praha 8 bude ještě méně schopná plnit svoji zákonnou povinnost uspokojovat bytové potřeby občanů, jako jsou například učitelé, zdravotníci, policisté, důchodci a sociálně potřební. Cenu, za kterou k privatizace dochází, stanovují dle platných podmínek soudní znalci často hluboko pod tržní úrovní. Na štastlivce, kteří tak velmi levně zprivatizují své bydlení, tak ve výsledku doplatí všichni ostatní občané obce. Neplatí přitom, že by v tomto případě privatizace byla v minulosti Prahou 8 přislíbena a jednalo by se tak o splnění závazku občanům. Od privatizace bytů se přitom na úrovni města odstupuje. Jakmile budou levně zprivatizované byty přeprodány, k čemuž dříve či později dojde, stanou se předmětem finanční spekulace a pobírání renty, které jsou pravými příčinami bytové krize (PDF).