8. 1. 2020

👎 Snížení grantů o 5 milionů oproti roku 2017

V roce 2017 Praha alokovala na granty pro životní prostředí částku 50 mil. Kč. Letos a loni tu částku snížila na 45 mil. Kč. V době klimatické krize tohle nepovažujeme za dobrý signál, jde o šetření na nesprávném místě.

👎 Zkrácení doby pro podávání žádostí oproti předchozím rokům

Podávání žádostí o dotace začalo letos 30. 12. 2019, ukončení žádostí je 15. 1. 2020. Lhůta byla zkrácena na pouhých 12 pracovních dní, navíc vyhlášení bylo posunuto na období mezi svátky. Horší termín pro začátek dotací by byly už asi jen Vánoce . Lhůta je přitom kratší než u jiných dotační titulů (sport, kultura) a neexistuje pro to žádný rozumný důvod.

👎 Žádné konzultační setkání pro žadatele

Granty pro sport nebo kulturu podobná setkání mají. Opět pro to neexistuje žádný rozumný důvod. Přitom právě o projekty v oblasti životního prostředí mají často zájem žadatelé, kteří o dotaci žádají jednorázově a nemají tedy každoroční zkušenost s podáváním žádostí jako třeba sportovní spolky či kulturní organizace. Podle naší zkušenosti by o podobné setkání byl velký zájem, zejména mezi SVJ či bytovými domy. 

👎 Získat souhlas města se záměrem je nadlidský výkon

Pokud žadatelé v průběhu vyplňování žádosti zjistí, že potřebují souhlas města s jejich záměrem, nemají většinou šanci během 12 pracovních dnů takový souhlas získat. Neexistují jednotná pravidla pro městské pozemky. Jiný přístup k pozemku mají městské části, TSK či odbor majetku. Městské instituce navíc nedodržují povinnost posílat dokumenty datovou schránkou a zasílají je poštou, což celý proces zbytečně prodlužuje.

👎 Vyřazování žadatelů za drobné formální chyby

Žádosti by neměly být dle našeho názoru zamítány kvůli drobným formálním chybám. Po kontrole žádostí by měli být žadatelé o výsledku kontroly informováni a mělo by jim být umožněno žádost opravit či doplnit, jako je to možné u jiných dotačních titulů (mikrogranty na Praze 8 v minulém volebních období na tomto principu fungovaly). Zbytečně tak obsahově dobré projekty nejsou podpořeny, protože žádost podepsala místopředsedkyně místo předsedy nebo protože žadatel nedodal správné potvrzení o zřízení bankovního účtu. Nejčastější zamítané kvůli drobným formálních chybám jsou žádosti SVJ a bytových družstev.  Kvalifikací pro získání dotací na ozelenění vnitrobloku by němela být admnistrativní zdatnost, město by mělo jít aktivním lidem vstříc.

👎 Zápisy z jednání komise pro udělování grantů nejsou zveřejněné

Pokud se chcete inspirovat z loňských grantů a chcete si přečíst zápis z komise pro hodnocení žádostí, tak si moc nepočtete. Zápisy nejsou zveřejněné.

👎 Granty nemohou čerpat SVJ a bytová družstva na úpravy vnitrobloků

Podmínka získání peněz pouze pro veřejně přístupné pozemky je zbytečně striktní. Praha je plná vnitrobloků, které nabízejí možnost zadržet ve městě vodu a zvýšit biodiverzitu. Kritérium podpory pouze pro veřejně přístupné pozemky by mělo být rozšířeno o vnitrobloky pro více než 30 bytových jednotek. Každý ví, jak je těžké se na revitalizaci společných prostor v rámci domu domluvit, proto by bylo užitečné každou takovou snahu finančně podpořit.

===============================================================

Jsou to možná drobnosti, ale i malé změny mohou mít velký vliv na to, zda se dobrý nápad realizuje nebo je udupán hned na začátku administrativní mašinériií. Grantové peníze jsou velmi efektivně využité peníze. Většina projektů obsahuje stovky dobrovolnických hodin. Město tak velmi levně docílí drobných zlepšení životního prostředí, které by v režii města byly někdy i násobně dražší. Navíc dochází ke kultivaci zeleně, kterou město často nemůže samo ovlivnit, což jsou vnitrobloky, který skrývají obrovský potenciál pro Prahu. Praha by měla svoje občany aktivně motivovat k využívání grantů k ozelenění Prahy, ne je ubýt byrokracií.

V úterý 7. ledna jsme společně s Kokozou, Ekodomovem a iniciativou Sázíme stromy pro zájemce zorganizovali konzultační setkání k právě vypsaných grantům. A zájem o konzultace rozhodně byl, což je jasným důkazem, že tato podpora od města citelně chybí a supluje ji neziskový sektor. Setkání s nadšenci, kteří chtějí tvořit komunitní zahrady a ozeleňovat Prahu, bylo navíc velmi příjemné a nabíjející. Tedy snad si podobnou radost se setkání napříště nenechá vedení Prahy ujít a příští rok se budeme moci těšit na lepší podporu žadatelů o granty pro životní prostředí ze strany města. Pokud chcete tuto iniciativu podpořit, žádejte o změny radního Hlubučka (Petr.Hlubucek@praha.eu), který má granty na starost.