2. 1. 2020

Jak začít třídit bioodpad v Praze?

Třídění bioodpadu by mělo být stejně automatické jako třídění plastů nebo papíru. Realita je ale jinde. Bioodpad tvoří zhruba polovinu komunálního odpadu a v současné době je tedy z vetšiny spalován ve spalovně. Je to neekologické i neekonomické zároveň. Obecně mezi Pražany panuje malá informovanost, proto přinášíme malé shrnutí. Existují celkem 4 možnosti, jak bioodpad separovat:

 • Objednat si do domu popelnici na bioodpad

Hnědou popelnici na bioodpad budete mít umístěnou na stejném místě jako nádobu na směsný odpad. Frekvenci vývozu si určítě při objednávce (nejčastější frekvence je 2x týdně). Bioodpad je svážen a zpracován v kompostárnách. Svoz bioodpadu není zdarma, ale poplatek je menší než u komunálního odpadu.

VÝHODA:Výsledek obrázku pro hneda popelnice na bioodpad praha

 • komfortní (vyhodíte a nemusíte se starat o následné zkompostování)

NEVÝHODA:

 • poplatek za svoz (od 3000,- ročně)
 • v domě musíte mít prostor na další popelnici
 • v bytovém domě je třeba shoda na objednání dodatečné popelnice v rámci SVJ či družstva

 

 • Kompostovat doma ve vermikompostéru

Vermikompostér lze zakoupit nebo si ho vyrobit z plastových nádob (je to snadné). V kompostéru pak organické zbytky zpracovávají tzv.kalifornské žížaly, které urychlují celý proces a materiál se zkompostuje dříve než je tomu u venkovních kompostérů. Pro začátek potřebujete násadu kalifornských žížal, tu vám zdarma poskytneme (v případě zájmu se ozvěte na email hana.matousova@praha8.cz). Vermikompostér nedoporučujeme mít přímo v kuchyni, protože kolem kompostéru se vyskytují octomilky. Ideální místo je buď sklep, chodba domu nebo krytý balkón. Vermikompostér nelze mít přes zimu kvůli nízkým na otevřeném balkóně. Více o vermikompostování najdete zde.

VÝHODA:

 • je to zadarmo (pokud si vermikompostér sami vyrobíte)
 • výsledný kompost lze použít k vlastnímu pěstování

NEVÝHODA:

 • o kompostér je třeba se starat
 • v bytě či domě je třeba mít vhodný prostor pro umístění vermikompostéru

 

 • Bioodpad kompostovat venku ve vnitrobloku

Pokud máte dost velký vnitroblok, který je alespoň částečně zelený, můžete zkusit kompostovat v klasickém otevřeném kompostéru (dřevěném nebo plastovém). Je třeba se domluvit na pravidlech s ostatními obyvateli domu, jaké zbytky do kompostéru nedávat, aby kompostér nelákal hlodavce (například není vhodné dávat na kompost kosti, zbytky masa a vařených pokrmů). 

VÝHODA:P 20191111 155651 vHDR On

 • pro větší domy levnejší než svoz bioodpadu (pořizovací náklady cca 1000,-)
 • výsledný kompost je možné využít k dalšímu zvelebení zahrady

NEVÝHODA:

 • o kompostér je třeba se starat, pravidelně ho přehazovat
 • v bytovém domě je třeba shoda na umístění kompostéru
 • Kompostovat komunitně

Pokud nemáte v domě prostor pro další popelnici, ani vnitroblok pro vlastní kompostér nebo se nemůžete v rámci domu shodnout a ani nemůžete vermikompostovat doma, vždy můžete kompostovat komunitně na pozemku města. Komunitní kompostér je umístěn v parku nebo v ulici a je uzamčen číselným kódem. Přístup k němu mají jednotlivé rodiny z různých domů v okolí, kteří v něm společně kompostují a společně se o něj starají.

VÝHODA:

 • nepotřebuji se domlouvat s ostatními obyvateli domu
 • zdarma, pokud využiji grant od města

NEVÝHODA:

 • o kompostér se musí správce starat, pravidelně ho prohazovat
 • vyšší pořizovací náklady (od 30 000,-, pokud nevyužiju grantovou výzvu od města)
 • byrokratické překážky při pořízení

 

Pro variantu 3 a 4 lze od města získat finance na pořízení kompostéru v rámci dotací na podporu životního prostředí. Termín pro podání žádosti je 15.ledna 2020. Žádat mohou fyzické osoby, SVJ či bytová družstva. S žádostí vám rádi pomůžeme, stačí nám napsat, o jakou z variant byste měli zájem a kde bydlíte na email hana.matousova@praha8.cz.