31. 5. 2016

Veřejné zakázky bývají mnohdy spojovány s korupčním rizikem. Legislativa ČR definuje určitá pravidla pro zadávání objemných zakázek. Zadávání zakázek malého rozsahu však pravidla daná nemá. Přitom tyto zakázky tvoří významný podíl veřejných výdajů. Zas tak malé totiž nejsou – patří do nich stavební zakázky do 6 mil. Kč, ostatní typy zakázek do 2 mil. Kč.

MČ Praha 8 nyní jako jedna z mála obcí ČR dobrovolně přistupuje k významnému zpřísnění interních pravidel pro zadávání těchto zakázek. Rada městské části schválila v r. 2016 novelu směrnice pro zadávání zakázek v rámci úřadu, tak i v rámci vlastních městských organizací, mezi které patří akciové společnosti, s.r.o. a příspěvkové organizace. Tato pravidla významně snižují hranici pro zveřejňování výzev k veřejným zakázkám, aby se do nich mohl hlásit každý, a rozšiřují minimální počet oslovovaných firem.

Dříve byly u zakázek malého rozsahu osloveny obvykle tři subjekty, ostatní se o vypsání veřejné zakázky neměli šanci dozvědět. Pokud oslovené subjekty o sobě vzájemně vědí a zároveň mají jistotu, že je jiný subjekt neohrozí svou vlastní levnější nabídkou, mohou se domluvit na cenové strategii, nabídnout zbytečně vysokou cenu a následně se o takto neférově vytvořenou přirážku podělit.

Nově pravidla MČ Praha 8 nařizují zveřejnění výzvy pro výběr dodavatelů na webu již od částky 300 tisíc Kč alespoň pro zakázky, které lze jednoduše soutěžit dle nabídkové ceny. Jedná se např. o veškeré zakázky na stavební práce. Pro zakázky, jejichž kvalita zpracování se předem obtížně definuje a záleží i na dobrém jménu dodavatele, nová pravidla alespoň zvyšují minimální počet oslovených firem ze tří na sedm. V současné době jsme ve fázi přechodného testovacího období. Ve všech aspektech začne směrnice platit od 1.1.2017.