5. 11. 2014

Praha 8 trpí dlouholetým stereotypem utápění výnosů z privatizace městských bytů ve zbytečně drahém chodu úřadu a v předražených zakázkách. V současné době je potřeba zbavit Prahu 8 skrytého schodku rozpočtu čítajícího cca 65 procent (!), pokud započteme pouze výdaje na chod městské části a nebereme v úvahu investice, které schodek dále prohlubují. Praha 8 také potřebuje zavést transparentní pravidla pro nakládání s veřejnými prostředky včetně uveřejňování maximainformací. Využít chceme například zatím nepovinný Registr smluv. Transparentnost přispěje k prevenci zneužívání politických pozic v budoucnu. Tyto kroky považujeme za základní stavební kameny, na kterých je možné dále stavět rozumnou politiku.

Program SZ se dále zabývá tématy oživení veřejného prostoru, podpory neautomobilové dopravy, rozvojem kulturních a sportovních aktivit a dalšími oblastmi. Je k dispozici zde: http://praha8.zeleni.cz/program-pro-prahu-8/. Z tohoto programu bychom rádi prosadili maximum možného. Pokud se podaří vytvořit vládnoucí koalici s účastí SZ, můžete se těšit také na tyto rychlé kroky radnice:
– Zákaz provozu hracích automatů. Hazard přitahuje kriminalitu, mnohé rodiny táhne finančně
ke dnu. V moderní společnosti bývá zvykem přísně regulovat přístup k hazardu, i my chceme jít
touto cestou. Chceme tím také respektovat názor občanů projevený v obou referendech, ve kterých se drtivá většina z vás pro zákaz vyslovila.
– Úprava časopisu Osmička. Chceme razantně změnit podobu časopisu tak, aby se nejednalo
o reklamu vládnoucím stranám placenou z veřejných prostředků, ale aby časopis přinášel objektivní a relevantní informace o dění v městské části. Na podobě Osmičky jednoduše pozná-
te, zda se Praha 8 vydala lepším směrem než doposud.

Eliška Vejchodská, zastupitelka MČ Praha 8 (SZ)