V letech 2010 – 2012 zastupitelka SZ na Praze 8

„Cílená péče o městské prostředí, včetně podpory hromadné dopravy a řešení automobilové dopravy, udělala z Vídně a Curychu města s nejvyšší kvalitou života ve světě. Tu bych ráda viděla i v Praze. Jak jsem zjistila jako zastupitelka, Praha 8 má obrovské rezervy v hospodárnosti v nakládání s veřejnými prostředky. Mou současnou prioritou je proto prosazování opatření vedoucích k omezení zbytečně vysokých výdajů. Takovým opatřením je i transparentnější radnice a možnost kontroly ze strany veřejnosti.“

Eliška Vejchodská vystudovala ČZU a VŠE, kde dokončila také doktorské studium.  Na Katedře ekonomie životního prostředí se zabývala zejména ekonomií a politikou městského životního prostředí. Zajímá se především o dopravu a územní rozvoj. Momentálně je na rodičovské dovolené. S manželem a třemi dětmi žije v Kobylisích a jejími koníčky jsou turistika, kolo, klavír, kytara a zpěv.