14. 11. 2019

Praha od května potichu připravuje aktualizaci vyhlášky regulující hazard. Potichu proto, že o chystané aktualizaci ještě před měsícem nevěděli někteří představitelé radnic, kteří se ve standardním procesu k vyhlášce vyjadřují. Zasílané připomínky neprošly hlasováním rady či zastupitelstva městských částí (P1, P3) nebo kompetentní radní poslali jiné stanovisko, než jaké bylo odhlasováno na zastupitelstvu (P8). Potichu také proto, že se od loňska již neschází komise pro regulaci loterií, která fungovala v minulém volebním období. Potichu proto, že i jinak na sociálních sítích aktivní představitelé koalice v otázce hazardu mlčí. Hazard má v gesci radní pro legislativu Kordová Marvanová, která u sebe soustřeďuje nesourodá stanoviska přicházející z městských částí.

Praha má aktuálně povoleno 101 heren a kasin, přičemž nulová tolerance je na P2, P4, P5, P6, P7 a P12, naopak nejvíce heren je na P1 a P8. Nulovou toleranci chce zachovat všech 6 městských částí, striktně pro zachování hazardu je P8, P9 a P11. Ostatní městské části nemají silný názor nebo ho teprve formlují do dalšího připomínkového kola. Ze zápisu z jednání paní radní Kordové Marvanové se zástupci radnic je patrná jednak společná obava spojená s nulovou tolerancí a to je snížení prostředků na sportovní činnost dětí a mládeže. Městské části jsou tak pod tlakem souhlasit s nějakou míru hazardu, aby na druhé straně měly peníze na podporu sportu. Tato závislost přitom vznikla uměle a velmi účelově v rámci propagace hazardu ve společnosti. Pokud všechny politické subjekty mluví o sportu dětí jako o prioritě, nemělo by být přeci problém nastavit nějakou úplně jinou alokaci peněz. Co sportu dětí a mládeže vyčlenit část financí získaných z výnosu z parkování? Má to pořád větší logiku než dosavadní systém závislý na tom, kolik rodiče dětí prohrají na automatech.

Je proto velkou chybou regulaci hazardu pojímat pouze jako otázku legislativy, což je dosavadní stav projednávání vyhlášky. Čekali bychom, že řešení, jak zajistit pro městské části výpadky v příjmech, bude hledat radní pro finance společně s radním pro školství. Věříme, že pokud radnice od vedení Prahy uslyší ujištění, že prostředky pro sport dětí se v rozpočtu najdou, budou vyhlášku připomínkovat zásadně jinak a najde se daleko více městských částí, které jednoznačně podpoří nulovou toleranci automatů. Případ Prahy 8 je poněkud odlišný, zdejší radnice mluví o tom, že oni nepodléhají lacinému populismu a žádají zachování stávajícího počtu 21 heren. Radní Švarc při své obhajobě dokonce mluvil o tom, že v Praze existuje 100 černých heren, což je naprostý nesmysl. Černé herny vznikají, ale také rychle zanikají. Jakmile dojde k nahlášení černé herny, celní správa každý takový podnět okamžitě prošetřuje a hernu velmi rychle zavře. Tedy černé herny vznikají a zase zanikají, ale číslo 100 je naprosto vymyšlené. Tolik heren v Praze nezavře celní správa ani za jeden rok. Ani miliarda není správné číslo, ročně je to zhruba 700 miliónů.

 

Praha při projednávání vyhlášky městských částem žádné takové ujištění nedala a tedy se stalo, co by asi každý předpokládal: městské části se na společném jednotném řešení neshodly. A proto se za pomoci externích právních kanceláří hledá podoba vyhlášky, která zároveň dovolí určitým městským částem nulovou toleranci, jiným zase rozbujelý hazard a zároveň vyhoví výtkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který Prahu kritizuje za netransparentní přístup k povolování heren na území Prahy. Je pouze rozhodnutím Prahy řešit vyhlášku takto složitě. Ve skutečnosti existuje velmi jednoduché řešení, které platí v Brně a letos i v Ostravě, a to je regulace dle typu hry. Pak platí stejná regulace v celé Praze stejná, není třeba výčtem adresa určit, kde herny mohou být a kde ne. Zůstanou tak jen luxusní kasina hotelového typu.

Podle našeho názoru by se Praha měla vydat směrem nekomplikované jednotné vyhlášky podle typu hry a zakázat na svém území automaty a povolit jen živé hry a turnaje. Diskuzi by pak měla zásadně rozšířit a najít pro městské části finance pro sport dětí vzniklé výpadkem příjmu z loterií. Pokud máte stejný názor, budeme rádi, když ho vedení Prahy sdělíte. Momentálně je ticho po pěšině a pokud se nic nezmění, v lednu Praha odhlasuje vyhlášku, kde se počet heren mírně sníží ze 101 na 80, na Praze 8 se současný stav zakonzervuje na dalších několik let. Prosím zajímejte se o podobu nové vyhlášky a požadujte výraznější regulaci, než která je právě na stole. Ládví, Florenc a jiné další „postižené“ lokality vám budou vděčné.

 

radní JUDR. Hana Kordová Marvanová

radní pro školství Mgr. Vít Šimral, Ph.D.

radní pro finance Pavel Vyhnánek M.A.

 

Poznámka na konec: slovo herna je v článku použitu ve smyslu, v jakém většina lidí hernu chápe. Jsme si vědomi rozdílu mezi hernou a kasinem. A v Praze jsou dle definice už jen kasina, tedy místa, kde má provozovatel povolenou živou hru. Důležité je slovíčko povoleno, protože ve skutečnosti tam živá hra vůbec nemusí probíhat. Po poslední změně zákona se tak papírově řada heren dostala do kategorie kasino. Jsou to ale stále černá nonstop doupata jako předtím. Proto zcela vědomě mluvíme stále o hernách.