Zelení zástupci na radnici MČ Praha 8

Zastupitelé:

MgA. Petr Vilgus – zástupce starosty (uvolněný zastupitel, předseda komise pro dopravu, člen komise pro územní rozvoj a památkovou péči, předseda komise místní agendy 21)

Ing. Hana Matoušová – neuvolněná radní a předsedkyně komise pro sport, mládež a grantovou politiku, členka komise pro bezpečnost

Ing. & Ing. Eliška Vejchodská – předsedkyně finančního výboru zastupitelstva (zastupitelka, členka komise pro životní prostředí, komise pro školství a komise pro územní rozvoj a památkovou péči)

RNDr. Dana Blahunková – zastupitelka

Členové komisí:

Tomáš Hnyk – člen komise pro obecní majetek

Ing. Štěpán Klimeš – člen kontrolního výboru zastupitelstva, člen redakční rady časopisu Osmička, člen dorozčí rady IPODEC a.s.
Ing. Eduard Havel – člen kontrolního výboru zastupitelstva

Mgr. Miroslav Pešek – člen komise pro prevenci sociálně patologických jevů

Jiří Krejčí – člen komise pro seniory

Mgr. Eva Kavková – členka komise pro sociální věci a národnostní menšiny

Ing. Pavla Krummackerová – členka komise pro vnější vztahy a turistický ruch

Ilona Laužanská – členka komise pro kulturu a volný čas, členka komise pro sociální věci a národnostní menšiny

Martin Pacovský – člen komise pro bezpečnost

Jan Polecha – člen komise pro obecní byty

Naše kandidátka do zastupitelstva
MČ Praha 8 v komunálních volbách v roce 2014

  Jméno kandidáta/ky Povolání Věk  
1 MgA. Petr Vilgus Ph.D. zastupitel MČ Praha 8, vysokoškolský učitel, zástupce šéfredaktora časopisu FOTO 39
2 Ing. et. Ing. Eliška Vejchodská Ph.D. ekonomka, vysokoškolská učitelka 36
3 Ing. Tomáš Průša podnikatel v gastronomii, místopředseda strany 36
4 Ing. Hana Matoušová bankovní analytička, zmocněnkyně petice 8 bez hazardu 30
5 Mgr. Petr Nečina ředitel odboru Ministerstva práce a sociálních věcí 39
6 RNDr. Dana Blahunková středoškolská učitelka, cvičitelka Sokola Libeň 43
7 Ing. Štěpán Klimeš podnikatel v DTP a tiskové produkci, učitel na VOŠ 30
8 Mgr. Eva Kavková ředitelka vzdělávací organizace 37
9 Mgr. Josef Šlerka vysokoškolský učitel 39
10 Anastasie Molozina studentka anglistiky-amerikanistiky a politologie na FF UK 24
11 Mgr. Miroslav Pešek středoškolský učitel, organizátor petice 8 bez hazardu 40
12 Jana Kolková Rydvalová zahradní a krajinná projektantka, propagátorka zachování zahrádkových osad v Praze 44
13 Vlastimil Janoušek dopravní projektant organizace ROPID 31
14 Mgr. Barbora Mrázková koordinátorka osvětových kampaní v neziskové organizaci 26
15 PhDr. Petr Goldmann klinický psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice, bývalý předseda Asociace klinických psychologů 59
16 Mgr. Vlasta Čechová redaktorka, Česká geologická služba 67
17 RNDr. Jan Polecha CSc. zastupitel MČ Praha 8, biofyzik, předseda bytového družstva U Labutě 66
18 Mgr. Blanka Tollarová Ph.D. vyučující na vysoké škole, socioložka 39
19 BcA. Václav Vašků fotograf Hospodářských novin 52
20 Bc. Petra Pečová konzultantka CRM cloudových systémů, organizátorka petice 8 bez hazardu 32
21 Mgr. Jakub Bachtík historik v Národním památkovém ústavu, jednatel Klubu za starou Prahu 28
22 Ing. Hana Tischerová projektová koordinátorka, odbornice na veřejnou správu 26
23 Ing. Zdeněk Rerych fotograf 51
24 Mgr. Hana Vaníčková psycholožka dětské linky důvěry 33
25 JUDr. et Mgr. Michal Urban Ph.D. vysokoškolský učitel 34
26 Olga Lisáková obchodní asistentka 38
27 Pavel Trantina projektový manažer, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru 38
28 Tereza Habrmanová administrativní pracovnice 38
29 Mgr. Jan Valeška správce environmentální neziskové organizace zaměřené na ochranu spotřebitele a biopotraviny 34
30 MUDr. Marie Goldmannová lékařka, spoluzakladatelka Hospicového občanského sdružení Cesta domů 59
31 Kranda Karel Ph.D. vědec – analytik v Ústavu jaderné fyziky AV ČR 64
32 Ing. Dita Nejedlá ekonomka na mateřské dovolené 35
33 Bc. Bogdan Trojak spisovatel a vinař 39
34 Mgr. Kristina Boučková překladatelka, průvodkyně, učitelka 29
35 Ing. Josef Gattermayer odborný asistent na Fakultě informačních technologií ČVUT, jednatel softwarové firmy 29
36 Silvie Ihnatolová grafička, fotografka, web designerka 38
37 Michal Navrátil vedoucí produkce 25
38 Mgr. Radka Spiesová projektová manažerka v British Council 41
39 Ing. Jiří Kratochvíl dopravní inženýr, expert na železnice 73
40 Ing. Jana Kohoutová stavební inženýrka, skautka 32
41 Ing. Filip Ježek programátor, autor projektu českého bikesharingu Rekola 29
42 Ing. Inka Píbilová MAS hodnotitelka rozvojových a vzdělávacích projektů 35
43 Mgr. Vladimír Staněk poradce vzdělávacích programů 60
44 Mgr. Hana Pešková lektorka anglického jazyka 39
45 Jakub Hrab DiS. student fotografie 24